Reserveren doe je ONLINE (NIET telefonisch)

Het reserveringsprogramma is eigendom van Resengo.com


- Het reserveringsprogramma vraagt om een login. De gegevens hierachter blijven strikt persoonlijk en worden nooit voor andere doeleinden gebruikt.

- RESERVEREN DOET U MAKKELIJK ZELF ONLINE, OF TER PLAATSE MITS BETALING VAN EEN VOORSCHOT. DUS NIET TELEFONISCH!!! 

- Bij online reserveren kan er eventueel per mail door ons een voorschot worden gevraagd. Wanneer ontvangst van de betaling niet binnen de 2 dagen na reservatie is gebeurd, zal de saunasessie niet doorgaan en ontvangt u een mail ter annulering.

- U betaalt cash na het beëindigen van uw saunabezoek. Elektronisch betalen is niet mogelijk.

- U betaalt de prijs van de reservatie. U reserveert bv. van 18u tot 21u, maar arriveert pas om 19u, dan kan u nog 2 uur in de sauna, maar betaalt u voor de volledige periode van 3 uren.

- Reservaties kunnen tot 48 uur voor aanvang zelf online worden gewijzigd of geannuleerd (via het reserveringsprogramma hier onderaan, en dus niet telefonisch, noch via sms of mail).

- Annulaties binnen de 48 uur: u betaalt de volledige som voor het afhuren van het complex.

- Niet komen opdagen`zonder/laattijdige verwittiging: u betaalt de volledige som voor het afhuren van het complex +50 euro.

- Deze sommen voor niet komen opdagen dienen betaald te worden binnen de 8 dagen. U ontvangt hiervoor een mail. Indien niet wordt gestort binnen deze termijn wordt een schadebeding van 125,00 € gerekend, evenals intresten aan 10 %.

- Bij een niet-betaling zal het openstaande bedrag geïnd worden, waarbij alle bijkomende kosten op rekening van de klant worden doorgerekend.

- Voor geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd, indien pecuniair bevoegd: de Vrederechter van het 5de Kanton. “

- Bij reservering verklaar ik mij akkoord met dit reglement.